اطلاعات تماس با مدرسه

نشانی
تهران، خیابان استاد مطهری، انتهاي خيابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ١٨
 
تلفن تماس
مقطع دبستان :  ٨٨٩٠٥٧٧٦
مقطع دبیرستان دوره اول : ٨٨٩٠٢٨٠٤
نمابر : ٨٨٩٣٥٣١٢

شماره پيام كوتاه : ۳۰۰۰۲۲۲۳۲۲۲۹۰۱


مشاهده در نقشه: