اطلاعات تماس

نشانی
تهران، خیابان استاد مطهری، انتهاي خيابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ١٨
 
تلفن تماس
مقطع ابتدایی :  ٨٨٩٠٥٧٧٦
مقطع راهنمایی : ٨٨٩٠٢٨٠٤
نمابر : ٨٨٩٣٥٣١٢

شماره پيام كوتاه : ۳۰۰۰۲۲۲۳۲۲۲۹۰۱

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 ملینا غریبیان  رئیس
2 ویگن ماکاریان نائب رئیس
3 آیدا آلوئیان  منشی
4 آرمینه موسسیان  عضو
5 نارینه آزلبار  عضو
6 سایتل جهانی عضو
7 آرموند میرزاخانیان  عضو
8 آرلت عابدیان عضو
9 آرکناز زرگریان عضو