توجه توجه .......قابل توجه کلیه ی دانش آموزان پایه ی هفتم، هشتم و نهم ......توجه توجه 

یکشنبه 26 اسفند 1397, 23:02:00 Categories: ریاضی نهم ریاضی هشتم ریاضی هفتم
 
توجه کنید تمام نمونه سوالات گذاشته شده در تاریخ 26 اسفند برای تمرین بیشتر در نوروز می باشد.

نمونه سوال پایه ی نهم 26 اسفند (صفحه ی 4) 

یکشنبه 26 اسفند 1397, 22:52:00 Categories: ریاضی نهم

نمونه سوال پایه ی نهم 26 اسفند (صفحه ی 2) 

یکشنبه 26 اسفند 1397, 22:51:00 Categories: ریاضی نهم

نمونه سوال پایه ی نهم 26 اسفند (صفحه ی 3) 

یکشنبه 26 اسفند 1397, 22:51:00 Categories: ریاضی نهم

نمونه سوال پایه ی هشتم 26 اسفند (صفحه ی 4) 

یکشنبه 26 اسفند 1397, 22:50:00 Categories: ریاضی هشتم

نمونه سوال پایه ی نهم 26 اسفند (صفحه ی 1) 

یکشنبه 26 اسفند 1397, 22:50:00 Categories: ریاضی نهم

نمونه سوال پایه ی هشتم 26 اسفند (صفحه ی 2) 

یکشنبه 26 اسفند 1397, 22:48:00 Categories: ریاضی هشتم

صفحه 1 از 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>