راهکار 

ﺳﻪشنبه 09 بهمن 1397, 10:29:00

blush

 

راهکارهای برای تقویت ریاضی

 

/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/چهار راه.docx

یادگیری ریاضی 

ﺳﻪشنبه 09 بهمن 1397, 10:15:00

 

چندتوصیه برای یادگیری اسان ترریاضی/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/روشهای یادگیری آسان در ریاضی.docx

دانستنی 

ﺳﻪشنبه 09 بهمن 1397, 10:07:00

داستان 2 

ﺳﻪشنبه 09 بهمن 1397, 09:59:00

داستان 

ﺳﻪشنبه 09 بهمن 1397, 09:41:00

 

 

دخترهای قشنگم این داستان را بادقت بخونید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/داستان کوتاه.docx

علوم 

ﺳﻪشنبه 18 دی 1397, 10:36:00

 

 

 

 

 

داستان رابخوانیدوجاهای خالی راکامل کنید./Data/Sites/1/uploads/news_images/files/داستان زیر رابخوانید ودرجاهای خالی ازکلمه های جامد.docx

[جمله 

ﺳﻪشنبه 18 دی 1397, 10:13:00

کسر 

دوشنبه 19 آذر 1397, 10:21:00

 

                                                                                                                                                       

دخترهای خوبم بادقت به فیلم نگاه کنید.
 

http://p://s5.picofile.com/d/8102714500/86dfdf2f-9ea4-4a35-ae26-09205b27c0fc/%DA%A9%D8%B3%D8%B1.ppt

صفحه 1 از 7 1 2 3 4 5 6 7 > >>