چرا پلوتو از منظومه شمسی اخراج شد؟ 

پنجشنبه 26 بهمن 1396, 08:03:00 Categories: زمین شناسیدر سال 2006 میلادی اتحادیه بین المللی اخترشناسان در شهر پراگ کشور چک جمع شدند تا یک تصمیم نهایی در این مورد بگیرند. آنها اعلام کردند که یک سیاره باید سه ویژگی ذیل را داشته باشد.

باید بدور خورشید بگردد
باید جرم کافی داشته باشد تا شکل کروی را بخود بگیرد.
دیگر اجرام را از مسیر مدارش بدور خورشید پاک کرده باشد.

متأسفانه پلوتو ویژگی سوم را نداشت؛ مدارش جاروب شده نیست.
 در حالیکه دیگر سیارات منظومه شمسی راه شان را کاملأ پاک نموده اند.
پلوتون
کوچکترین سیاره در منظومه شمسی است. حتی کوچکتر از ماه است.
  پلوتو ضعیف ترین نیروی گرانش را در منظومه شمسی دارد
    یک دور کامل آن به دور خورشید 248 سال زمینی را دربر می گیرد. بدین معنی که از زمان کشف اش تا کنون یک دور کامل بدور خورشید را تکمیل ننموده. (در سال 1930 کشف شده و برای تکمیل یک دور کامل باید 177 سال دیگر صبر کرد.

کوره آفتابی برای پخت غذا 

چهارشنبه 25 بهمن 1396, 08:21:00 Categories: زمین شناسی

نیروی محرک 

چهارشنبه 25 بهمن 1396, 08:18:00 Categories: فیزیک

جهت جریان درمدارهای الکتریکی 

چهارشنبه 25 بهمن 1396, 08:15:00 Categories: فیزیک جهت جریان در مدارهای الکتریکی از قطب منفی به طرف قطب مثبت
آن است اما به دلیل تاریخی جهت جریان را به طور قردادی از قطب مثبت به
طرف قطب منفی در نظر می گیرند.

 بنجامین فرانکلین که مطالعات زیادی در باره الکتریسیته ساکن و
الکتریسیته جاری داشت خیال می کرد که بارهای الکتریکی مثبت
هستند که حرکت کرده و جریان الکتریکی را به  وجود می آورند
بنابراین به زودی قراردادی مبنی بر حرکت بارهای مثبت وضع شد که تا امروز
ازآن استفاده می شود.

اما در واقع این الکترونها با بار منفی هستند که درون سیم حرکت کرده و
به طرف قطب مثبت  باطری می روند

قرار گرفتن روی صفحه ی پر از میخ 

چهارشنبه 25 بهمن 1396, 08:12:00 Categories: فیزیک

انواع مفصل 

شنبه 30 دی 1396, 09:28:00 Categories: زیست شناسی

مقایسه ی میتوز و میوز 

شنبه 30 دی 1396, 09:18:00

برخی از روش های مصنوعی متداول تولید مثل غیر جنسی در گیاهان 

شنبه 30 دی 1396, 09:16:00


🌸🍃
قلمه زدن ⬇️
قلمه (Cutting)قسمتی از گیاه است که حاوی جوانه بوده وبعداز جداکردن از گیاه پایه در محیط کشت ریشه دار می شود ورشد می کند.

شمعدانی گیاهی است که به روش قلمه زدن زیاد می شود.

🌸🍃

خوابانیدن شاخه (Layering)⬇️

در این روش شاخه های مورد نظر را قبل ازجدا کردن از پایه مادر در محیط کشت ریشه دار نموده وسپس از پایه مادر جدا کرده وبه عنوان گیاه جدید مورد استفاده قرار می دهند.
مثل توت فرنگی

🌸🍃

پیوند زدن ⬇️

بخش جوانه دار گیاه پایه را از آن جدا می نمایندوآن را در محل پوست گیاه میزبان قرار داده که با استفاده از مواد غذایی آن رشد می نماید.

ازدیاد به وسیله ساختارهای رویشی ⬇️
🌸🍃

بعضی از گیاهان با ساقه زیر زمینی زیاد می شوندساقه های زیر زمینی کلروفیل ندارندودارای برگ های قهوه ای فلس مانند هستند.
🌸🍃

ریزوم ⬇️

ریزوم ساقه ای زیر زمینی است که به قطعاتی تقسیم می شود و از هر قطعه جوانه هایی می روید.

تولید مثل گیاهانی نظیر زنبق و ریواس به وسیله ریزوم است.
🌸🍃
 غده ⬇️
غده ساقه زیر زمینی است که دارای اندوخته غذایی است مانند سیب زمینی
🌸🍃

بنه ⬇️
بنه ساقه زیر زمینی است که انتهایی شبیه پیاز دارد. سیر و زعفران با بنه زیاد می شوند.
🌸🍃
پیاز ⬇️
پیاز تعدادی برگ بدون سبزینه است که اطراف جوانه ای را فرا گرفته است مانند پیاز خوراکی وسنبل با پیاز زیاد می شوند.

رابطه فشار و نیرو 

شنبه 30 دی 1396, 09:14:00 Categories: فیزیک

فشار با نیرو رابطه مستقیم وبا سطح رابطه عکس دارد هرچه سطح بزرگتر باشد فشار کمتر میشود

صفحه 1 از 3 1 2 3 > >>