بخوان و پاسخ بده  

دوشنبه 07 اسفند 1396, 08:54:00
پدربزرگ و مادر بزرگ در کوهستان زندگی می کنند . آنها ایرانی هستند . اما شهری که  من در آن زندگی می کنم ، کنار کوهستان است . پدر من چوپان است . او از گوسفندان مراقبت می کند . من در ایران زندگی می کنم . شهری که من در آن زندگی می کنم در یک دشت بزرگ است . پدر من در یک کارخانه کار می کند . در آن کارخانه از پنبه و نخ پارچه درست می کنند .
پاسخ بدهید :
1- پدر بزرگ و مادر بزرگ در کجا زندگی ممی کنند ؟
2 - شهری که در آن زندگی می کنی کجا قرار دارد ؟
3- پدر تو کجا کار می کند؟

موجودزنده وغیرزنده 

دوشنبه 13 آذر 1396, 11:23:00

دخترهای عزیزم موجودات زنده وغیرزنده رامشخص کنید.

                   

 

        

کتاب خواندن 

پنجشنبه 31 فروردین 1396, 07:51:00

 

 

اهمیت کتاب خواندن برای بچه ها/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/کتاب.docx

اهمیت بازی بچه ها 

پنجشنبه 31 فروردین 1396, 07:28:00

 

 

چندتوصیه برای اهمیت دادن به بازی بچه هاcheekycheekycheeky/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/1(2).docx

فارسی 

پنجشنبه 31 فروردین 1396, 07:10:00

فارسی 

پنجشنبه 12 اسفند 1395, 16:12:00

 

دخترهای خوبم بادقت جدول راکامل کنید./Data/Sites/1/uploads/news_images/files/فارسی جدول.cheekydocx

داستان 

پنجشنبه 12 اسفند 1395, 16:08:00

 

 

 

 

 

 

دخترهای گلم هرچه راکه درتصویرمی بینیدبرای مامان وباباتعریف کنید.

فارسی 

پنجشنبه 12 اسفند 1395, 15:16:00
 

 

گلهای زیبای من جاهای خالی راکامل کنید./Data/Sites/1/uploads/news_images/files/فارسی اول(1).docx