آرشیو


نواختن زنگ سلامت 

یکشنبه 30 فروردین 1394, 07:57:00

اجرای طرح حرکات اصلاحی و ساختار قامتی  

شنبه 29 فروردین 1394, 08:08:00

برگزاری جشن یاری 

دوشنبه 24 فروردین 1394, 07:56:00

ششمین جلسه آموزش خانواده  

یکشنبه 23 فروردین 1394, 07:55:00

برگزاری مراسم به مناسبت عید پاک 

چهارشنبه 19 فروردین 1394, 07:54:00

مراسم ویژه به مناسبت عید پاک ارامنه  

چهارشنبه 19 فروردین 1394, 07:53:00

روز مادر ارامنه 

ﺳﻪشنبه 18 فروردین 1394, 07:51:00