آرشیو


شرکت در مسابقه سرود همگانی مرحله استانی  

چهارشنبه 30 فروردین 1396, 10:40:00

برپایی نمایشگاه ازفعالیت های یادگیری 

چهارشنبه 30 فروردین 1396, 10:33:00

انجام فعالیت کلاسی پایه چهارم ابتدایی 

ﺳﻪشنبه 29 فروردین 1396, 10:34:00

برگزاری مراسم به مناسبت عیدپاک 

ﺳﻪشنبه 29 فروردین 1396, 10:31:00

مراسم گرامیداشت روز مادرارامنه 

شنبه 19 فروردین 1396, 10:30:00

انجام فعالیت کلاسی پایه سوم  

ﺳﻪشنبه 15 فروردین 1396, 10:27:00