تکلیف 

شنبه 21 بهمن 1396, 14:02:00
 
چرا به اعداد اعشاری احتیاج داریم؟

احتیاج به حساب اعشار از خیلی قدیم وجود داشت. ابتدا از کسر استفاده می شد ولی از زمانی که ارزش مکانی در ریاضی وارد شد نیاز به نوشتن قسمت های کوچکتر از واحد نیز انسان ها را وادار کرد تا از اعشار استفاده کنند.
ما در زندگی روزانه ازاعداد اعشار زیاد استفاده می کنیم بدون آن که به اعداد اعشاری فکر کنیم.
زمانی که می خواهیم فاصله و طول را بیان کنیم ازاعداد اعشار استفاده می کنیم. برای مثال می گوییم تا مدرسه 1,5 کیلومتر راه است. یا قد او 1,72 متر است.

 
 
 
حالا دختر عزیزم  در منزل چند مورد از کاربرد اعشار در زندگی روزمره را بنویس.بخاطر بسپار حتما راجع به مثالها  توضیح دهی.

 

 

اعشار  

شنبه 21 بهمن 1396, 13:52:00
نتیجه تصویری برای عکس از کاربرد اعشار در زندگی
 
نتیجه تصویری برای عکس از کاربرد اعشار در زندگی   
      

 

نمونه سوالات اشعار کلاس پنجم از فصل اول تا فصل چهارم 

شنبه 21 بهمن 1396, 13:45:00

به نام خدا

نام و نام خانوادگی :                    مدرسه دولتی ارس              کلاس پنجم                   

دخترم معنی کنید.

پدر،مهر ببرید و بفکند خوار                  جفا کرد بر کودک شیرخوار

بدان جای ،سیمرغ را لانه بود                 که آن خانه از خلق ، بیگانه بود

چه گویم که این بچه ی دیو، کیست           پلنگ دو رنگ است یا خود پری

گل بخندد برسر گل بوته ها                     پُرکند بوی خوش گل ،باغ را

بنگر کزین ره پرخون                           خورشیدی خجسته رسید

راه ما راه حق ،راه بهروزی است            اتحاد اتحاد رمز پیروزی است

اگرچه دلها پرخون است                       شکوه شادی افزون است

وقتی  که اسکندر                               آهنگ ایران کرد

ای دشمن ،ارتو سنگ خاره ای ،من آهنم           جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون ،شد پیشه ام                    دور ازتو نیست ، اندیشه ام

خرد دست گیرد به هر دو سرای             به دانش گرای و بدو شو بلند

به نام خداوند جان و خرد                    کزین برتراندیشه ،بر نگذرد 

توحید گوی او ،نه بنی آدم اند و بس       هربلبلی که زمزمه برشاخسارکر

کلمات را معنی کنید.

گنجینه ..........   برسان شید ..........  جفا..........  موبدان..........  هریسه.......... اطبّا..........     گلگون..........  غمت مرساد..........  جاودانه..........  عنبر.......... فّرایمان..........     حق باوران..........  برنا..........    فضل..........   انجم.......... نهار..........       بیخ..........      تاک..........

  1. در بیت سوم منظور از (پلنگ دورنگ) چیست ؟
  2. در بیت چهارم منظوراز (گل بخندد) چیست ؟
  3. در بیت هفت منظوراز (اگرچه دلها پرخون است ) چیست؟

موفق باشی عزیزم