آرشیو


تبین روشهای حل مسئله برای همکاران 

چهارشنبه 27 اسفند 1393, 09:36:00

جشن ویژه آخر سال 

دوشنبه 25 اسفند 1393, 09:34:00

برگزاری کارگاه آموزشی برای همکاران 

دوشنبه 25 اسفند 1393, 09:33:00

فعالیت های کلاسی پایه سوم ابتدایی 

دوشنبه 25 اسفند 1393, 07:49:00

جشن میجینک 

چهارشنبه 20 اسفند 1393, 09:31:00

بازدید دانش آموزان از مرکز آتش نشانی  

چهارشنبه 20 اسفند 1393, 09:30:00

بازدید دانش آموزان از موزه هفت چنار 

ﺳﻪشنبه 19 اسفند 1393, 09:29:00

روز درخت کاری و کاشت نهال 

ﺳﻪشنبه 19 اسفند 1393, 09:28:00

فعالیت های کلاسی پایه سوم ابتدایی 

دوشنبه 18 اسفند 1393, 09:27:00

برگزاری پنجمین جلسه آموزش خانواده 

شنبه 16 اسفند 1393, 09:25:00

برگزاری جشن نیکوکاری 

چهارشنبه 13 اسفند 1393, 09:23:00

حضور دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی 

ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1393, 09:22:00

اجراح طرح مدام 

دوشنبه 04 اسفند 1393, 12:18:00

اجرای طرح آهن یاری  

دوشنبه 04 اسفند 1393, 10:35:00

فعالیت های کلاسی پایه ششم ابتدایی 

یکشنبه 03 اسفند 1393, 09:19:00