آرشیو


تقدیر از دانش آمووزان برگزیده 

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389, 08:30:00

مراسم عید هامبارتسوم-عروج حضرت عیسی مسیح 

پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389, 08:30:00

جشن الفبای پایه اول ابتدایی 

پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389, 08:30:00

شرکت در مسابقه سرود همگانی مرحله استانی 

شنبه 18 ارديبهشت 1389, 08:30:00

بازدید دانش آموزان دوم راهنمایی از پارک ساعی 

ﺳﻪشنبه 14 ارديبهشت 1389, 08:30:00

برگزاري كلاس هاي رباتيك 

دوشنبه 13 ارديبهشت 1389, 08:30:00

بزرگداشت هفته معلم 

یکشنبه 12 ارديبهشت 1389, 08:30:00