آرشیو


اولین جلسه شورای آموزگاران و دبیران 

دوشنبه 26 شهریور 1397, 09:45:00

نصب بنرهای خوش آمدگویی 

یکشنبه 25 شهریور 1397, 13:18:00

تعویض و نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران 

پنجشنبه 22 شهریور 1397, 13:15:00

نظافت شیشه ها با استفاده از روش راپل 

چهارشنبه 21 شهریور 1397, 13:14:00

مرتب کردن کلاس ها و چیدمان نیمکت ها 

چهارشنبه 21 شهریور 1397, 13:13:00

نظافت کلی مدرسه 

چهارشنبه 21 شهریور 1397, 13:12:00

نظافت و بهسازی پایگاه تغذیه 

چهارشنبه 21 شهریور 1397, 13:12:00

بازبینی وسایل اسقاطی 

ﺳﻪشنبه 20 شهریور 1397, 13:11:00

ثبت نهایی دانش آموزان در سناد 

ﺳﻪشنبه 20 شهریور 1397, 13:10:00

تنظیم فرم های ارزشیابی همکاران 

ﺳﻪشنبه 20 شهریور 1397, 13:09:00

مرتب سازی مدارک ثبت نامی 

ﺳﻪشنبه 20 شهریور 1397, 13:09:00

مرتب سازی اتاق ورزش 

دوشنبه 19 شهریور 1397, 13:08:00

مرتب َسازی کارگاه ها 

دوشنبه 19 شهریور 1397, 13:07:00

مرتب سازی آزمایشگاه 

دوشنبه 19 شهریور 1397, 13:06:00

مرتب سازی کتابخانه 

دوشنبه 19 شهریور 1397, 13:05:00

تعمیر نیمکت ها و صندلی ها 

دوشنبه 19 شهریور 1397, 13:04:00
صفحه 1 از 3 1 2 3 > >>