آرشیو


تبرک و عشای ربانی  

یکشنبه 26 مهر 1394, 10:17:00

هفته بهداشت روان 

جمعه 24 مهر 1394, 10:19:00

انتخابات شهردارمدرسه  

چهارشنبه 22 مهر 1394, 10:17:00

روز جهانی کودک 

چهارشنبه 22 مهر 1394, 10:16:00

فعالیت های کلاسی پایه سوم ابتدایی  

چهارشنبه 22 مهر 1394, 10:14:00

هفته فرهنگ ارامنه 

چهارشنبه 15 مهر 1394, 09:45:00

بازديد دانش آموزان از کلانتری 105 تهران 

چهارشنبه 15 مهر 1394, 09:44:00

فعالیت های کلاسی پایه پنجم ابتدایی  

ﺳﻪشنبه 14 مهر 1394, 09:41:00

حضور اسقف اعظم ارامنه  

یکشنبه 12 مهر 1394, 09:36:00

تبرک و عشای ربانی در کليسای  

یکشنبه 12 مهر 1394, 09:35:00

جلسه عمومی  

چهارشنبه 08 مهر 1394, 09:35:00

فعالیت های کلاسی پایه پنجم  

ﺳﻪشنبه 07 مهر 1394, 09:34:00

تسليت مديريت  

شنبه 04 مهر 1394, 09:33:00

هفته دفاع مقدس 

شنبه 04 مهر 1394, 09:31:00

مراسم ويژه بازگشايی مدرسه 

چهارشنبه 01 مهر 1394, 09:19:00