اعشار  

شنبه 21 بهمن 1396, 13:52:00
نتیجه تصویری برای عکس از کاربرد اعشار در زندگی
 
نتیجه تصویری برای عکس از کاربرد اعشار در زندگی   
      

 

نمونه سوالات اشعار کلاس پنجم از فصل اول تا فصل چهارم 

شنبه 21 بهمن 1396, 13:45:00

به نام خدا

نام و نام خانوادگی :                    مدرسه دولتی ارس              کلاس پنجم                   

دخترم معنی کنید.

پدر،مهر ببرید و بفکند خوار                  جفا کرد بر کودک شیرخوار

بدان جای ،سیمرغ را لانه بود                 که آن خانه از خلق ، بیگانه بود

چه گویم که این بچه ی دیو، کیست           پلنگ دو رنگ است یا خود پری

گل بخندد برسر گل بوته ها                     پُرکند بوی خوش گل ،باغ را

بنگر کزین ره پرخون                           خورشیدی خجسته رسید

راه ما راه حق ،راه بهروزی است            اتحاد اتحاد رمز پیروزی است

اگرچه دلها پرخون است                       شکوه شادی افزون است

وقتی  که اسکندر                               آهنگ ایران کرد

ای دشمن ،ارتو سنگ خاره ای ،من آهنم           جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون ،شد پیشه ام                    دور ازتو نیست ، اندیشه ام

خرد دست گیرد به هر دو سرای             به دانش گرای و بدو شو بلند

به نام خداوند جان و خرد                    کزین برتراندیشه ،بر نگذرد 

توحید گوی او ،نه بنی آدم اند و بس       هربلبلی که زمزمه برشاخسارکر

کلمات را معنی کنید.

گنجینه ..........   برسان شید ..........  جفا..........  موبدان..........  هریسه.......... اطبّا..........     گلگون..........  غمت مرساد..........  جاودانه..........  عنبر.......... فّرایمان..........     حق باوران..........  برنا..........    فضل..........   انجم.......... نهار..........       بیخ..........      تاک..........

  1. در بیت سوم منظور از (پلنگ دورنگ) چیست ؟
  2. در بیت چهارم منظوراز (گل بخندد) چیست ؟
  3. در بیت هفت منظوراز (اگرچه دلها پرخون است ) چیست؟

موفق باشی عزیزم

 

ساختمان گوش 

دوشنبه 18 دی 1396, 12:16:00

دانستنیهای ریاضی 

ﺳﻪشنبه 21 آذر 1396, 22:55:00

دانستیهای ریاضی

1-    هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

2-    هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.
اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

3-    هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.
کسر بین دو کسر
برای نوشتن کسر بین دو کسر،کافی است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نیز را باهم جمع کرد به مثال زیر توجه کنید.
سه کسر بین دو کسر نوشته شده است.
بخش پذیری
بخش پذیری بر 11 : از سمت چپ شروع می کنیم و ارقام را یکی در میان با هم جمع می کنیم و بعد حاصل را از هم کم می‏کنیم و حاصل تفریق را بر 11 تقسیم می‏کنیم،اگر باقی مانده صفر شود بر 11 بخش پذیر است.
مثال: آیا عدد 32121456 بر 11 بخش‏پذیر است؟
تقسیم کسرها:
تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

1-    اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.
اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

2-    کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

3- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.


 

نسبت و تناسب:

1- تناسب زمانی : در این نوع تناسب، زمان تغییری نمی کند.
مثال : اگر 4 پیراهن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند 8 پیراهن در همان شرایط در همان یک ساعت خشک می شود.

2- تناسب مستقیم : اگر قیمت یک تخم مرغ 100 تومان باشد 5 تخم مرغ 500 تومان می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ها، قیمت خرید تخم مرغ ها نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

3- تناسب معکوس : گاهی اوقات کمیت ها با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه یکی را زیاد کنیم به همان نسبت ، دیگری هم کم می شود. در این حالت می گوییم تناسب معکوس است. مثلاً اگر2 کارگر، کاری را در مدّت 6 روز انجام می دهند ،4 کارگر، همان کار را در مدت 3 روز انجام می دهند.

 

صفحه 2 از 2 << < 1 2