تهران - خیابان مطهری
خیابان لارستان - خیابان عبده - پلاک 18
02188905776 - 02188803997
02188902804 - 09912366375

سخن مدیر دبستان و دبیرستان دوره اول ارس

يكي از مهمترين ويژگي هاي عصرحاضر شتاب فزاينده تحولات علمي، تكنولوژي، اجتماعي و ... در آن است .جوامع انساني و سازمان ها براي بقا، پويايي و ايجاد تحولات سازنده در آينده ناگزير از دستيابي به گرايش هاي نوين مي باشند. از سوي ديگر در همه جوامع از نهاد آموزش و پرورش انتظار مي رود كه ضمن بازآفرينی در فرهنگ و انتقال از روش هاي ارزشمند پيشينيان به نسل آينده سرمنشأ تغييرات و نوآوري هاي اجتماعي باشد.

امروزه به علت رشد فناوري هاي رايانه اي، سرعت نقل و انتقالات اطلاعاتي و مسأله انفجار دانش، اطلاعات و دانش به سهولت مي تواند در اختيار همگان قرار گيرد و ديگر مانند گذشته مدرسه تنها چارچوبي نيست كه معلم بخواهد دانش، مهارت ها و ارزش ها را در آن به دانش آموزان منتقل كند بلكه وسائل ارتباط جمعي در شكل پذيري پنداره هاي دانش آموزان نقشي تعيين كننده دارند.

در همين راستا يكي از رويكردهايي كه مي تواند در جهت پاسخ گويي به نياز فوق در نظام هاي آموزشي مفيد واقع گردد، و امروزه در بسياري ازكشورهاي توسعه يافته اجرا شده و يا درحال اجرا شدن است، گسترش استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات در نظام هاي آموزشي و به تبع آن تأسيس و توسعه مدارس هوشمند است.

درمدارس هوشمند، فعاليت هاي مرسوم در مدارس ديگر به كمك فن آوري اطلاعات كاهش مي يابد. كميت و كيفيت تعاملات بين دانش آموزان، معلمان و والدين ارتقا مي يابد و درنتيجه همافزايي حاصل ازتعاملات اين سه گروه امكان ايجاد شرايط يادگيري بهتر براي دانش آموزان فراهم مي گردد. مدرسه هوشمند مدرسه اي است كه با كمك فن آوري هاي نوين، سيستم هاي آموزشي و ديجيتالي هوشمند درصدد سرعت بخشي به فرآيند ياددهي-يادگيري و بهبود مديريت به صورت كاملاً نظام يافته باشد. افزايش استفاده از رايانه در آموزش به يك نياز تبديل شده است. ما براي همسویی با قافله جهاني كه به سرعت نقش رايانه ها را در مشاغل گسترش مي دهند به سيستم آموزشي مناسب اين عصر نيازمنديم.

اين واحد آموزشي نيز در راستاي تحقق اين مهم به ياري خداوند متعال مي كوشد تا با ارائه برنامه اي علمي مبتني بر فناوري روز سهم كوچكي در راه رشد و اعتلاي فرزندان ايران عزيزمان ايفا كند. خدا را سپاس مي گويیم كه به ما این توفيق را داد كه در دوران اين مديريت گامهايي در جهت اعتلاي امور فرهنگي و پيشبرد اهداف آموزشي اين مدرسه برداشته كه اين مهم با همكاري و مساعدت بي شائبه مسئولين محترم آموزش و پرورش منطقه 6 و شوراي خليفه گري ارامنه تهران صورت گرفته است كه در اينجا بر خود لازم مي دانيم كه از همه مسئولين دلسوز و خدمتگزار و همچنين اولياي فرهيخته دانش آموزان كه با همت و همياري خود ما را در اين امر همراهي نمودند تشكر و قدرداني نماييم .

 

مدیر دبستان و دبیرستان دوره اول ارس

آنی مانوکیان